Kursy i warsztaty z zakresu psychotroniki  i parapsychologii w Studium Psychotroniki